فرهاد جوادیان
فرهاد جوادیان
۰۹۱۱۳۲۶۱۰۵۶
-
-
قائم شهر، خیابان کارگر (خیابان ساری)، پشت عمارت شهرداری، طلیعه دانش
آموزشگاه زبان انگلیسی طلیعه دانش
آموزش زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته در تمامی سنین