علی زینتی
رحمان عبدی
۰۹۱۱۳۱۳۲۶۵۲
(۱۲۳) ۲۲۹۴۴۷۱,۳
-
قائم شهر، کیلومتر ۱ جاده بابل، بعد از هتل تلار
پخش کاشی امپراطور
پخش کاشی و سرامیک در سطح استان مازندران و گلستان
لوازم بهداشتی و شیرآلات ساختمان