خوبانه جهانبازنژاد قادی
-
۰۹۱۹۰۳۳۳۳۱۷
(۱۲۳) ۲۲۹۳۸۰۹
-
قائم شهر، خیابان امام خمینی (ره) (خیابان بابل)، جاده نظامی، روبروی نساجی شماره ۳، ساختمان سوپرسنگ قائم
نمایندگی بیمه کارآفرین - کد۳۱۸۴
مزیت بیمه کارآفرین در طرح مشترک بیمه عمر و سرمایه گذاری می باشد که با یک حق بیمه دو نفر تحت پوشش مزایای بیمه قرار می گیرند