شاهین طهماسبی
سمیه شیخلر
۰۹۱۱۹۱۱۷۶۱۹
-
-
قائم شهر، خیابان کارگر (خیابان ساری)، بعد از پل سیاهرود، روبروی بانک صادرات شعبه غدیر (شعبه گونی بافی)، جنب مبلمان عروس
کابینت آشنگ
طراحی و اجرای کابینت آشپزخانه و دکوراسیون منزل