ابراهیم ذوالفقاری
-
۰۹۱۱۲۲۳۴۴۹۰
(۱۲۳) ۲۲۲۵۵۵۵
-
ًقائم شهر، خیابان صالحی مازندرانی (خیابان تهران)، روبروی البرز ۱۸، جنب فضای سبز
آسانسور اوج بانان
طراحی، فروش ، نصب و راه اندازی انواع آسانسور