محمد شاهی فر/حسین رضایی
-
۰۹۳۶۳۰۷۷۲۷۲/۰۹۱۱۱۲۸۵۲۱۱
-
-
قائم شهر، خیابان مدرس (خیابان راه آهن)، جنب کانون مهندسین
تجهیزات پزشکی حکیم
به روز ترین تجهیزات پزشکی با مناسب ترین قیمت